Doelstellingen

De Vereniging beoogt :

  1. het doen ontstaan, het onderhouden en het nauwer aanhalen van vriendschapsbanden tussen al de inwoners van Lieferinge
  2. het versterken van het sociale weefsel in het dorp
  3. het aanmoedigen van een sfeer van genegenheid, verstandhouding en hartelijkheid tussen deze inwoners, gesteund op onderlinge achting en waardering
  4. te zorgen voor ontspanning van de inwoners van Lieferinge door een aanbod van socioculturele of sportieve activiteiten, zoals:

Deze opsomming is niet beperkend.