Bestuur

De bestuursleden van de vzw De Kassei:

Voorzitter en secretaris: Hubert Neuckermans, Kasseide 19 Lieferinge

Ondervoorzitter: Jozef Cassimons, Kasseide 99 Lieferinge

Penningmeester: Marc Ost, Muntstraat 19 Lieferinge

Bestuursleden: